Sponsors

Onze dank gaat uit naar de sponsors en begunstigers van
"Kunstroute Laarbeek 2019”

wilt u ook een steentje bijdragen, breng dan uw stem op ons uit tijdens de

Rabobank Clubkas campagne tussen 4 en 30 april 2019