Howeko

Beschrijving:
De Stichting Howeko is opgericht om een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden aan mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Elke inwoner van de gemeente Laarbeek is er welkom.
Howeko wil ook in de toekomst een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. Intermenselijk contact is van wezenlijk belang in een steeds zakelijker wordende samenleving en Howeko wil daar blijvend zijn steentje aan bijdragen.
Discipline:
Film/video, glad in lood, handwerken, houtbewerking, keramiek, mozaïek, schilderen, tekenen.