Kitty Tijbosch

Kitty Tijbosch

Kitty Tijbosch
Atelier Xplore
Crommenacker 4
5737 rp Lieshout
06 – 400 242 56
atelier-xplore@live.nl
www.atelier-xplore.nl

Door alle dagelijkse dingen los te laten en terug te komen bij mezelf, ontstaan beelden die uiting geven aan de innerlijke beleving.

Soms expressief, soms ingetogen zijn zij de vertaling van mijn gevoel op dat moment.

Schilderen is voor mij een manier om naar mezelf te kijken.
Gedachten, gevoelens, opvattingen, belevingen vatten in verf, zonder het eerst te vertalen in woorden. Doen in plaats van denken. Het zo direct mogelijk op het doek zetten zonder het eerst te bedenken.
Dat vraagt om het kunnen loslaten van wat je denkt te weten. Want wat weet je nou, tenslotte ?
Het gevoel is veel directer, oprechter, rauwer.

Het stoeien met verf laat mijn vermogen en onvermogen zien, mijn geloof en ongeloof, mijn wereld en andere, mijn grenzen die ik wel wíl maar niet altijd kan doorbreken.