Inschrijving Kunstroute Laarbeek

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor deelname aan Kunstroute Laarbeek 2021 De Inschrijfvoorwaarden deelname KRL 2021 kunt u HIER downloaden of onder dit inschrijfformulier nog eens nalezen. De door u ingevulde informatie zal worden gebruikt om uw persoonlijke tabblad onder 'kunstenaars' in te richten. Zorgt u dat de foto's niet groter zijn dan 1.5 MB en dat ze allemaal uw naam hebben, met titel of nummer. De tekst die u invult, zal onveranderd op uw pagina komen te staan.
  voornaam en achternaam:

  Geef uw pasfoto uw eigen naam, dan kan er geen verwarring ontstaan
  pasfoto

  straat en huisnummer

  postcode en woonplaats

  telefoonnummer: mobiele nummer:

  email (verplicht)

  website

  discipline:
  andersbeeldhouwencollagefotografieglaskunstgrafiekkeramiekmixed-mediaschilderensculptuurtekenen

  atelier naam:

  expositieadres, indien elders:

  gastkunstenaars: (indien uit Laarbeek afkomstig, dienen zich apart in te schrijven)

  beschrijving van uw werk

  Upload drie foto's van eigen werk en geef ze uw naam plus een eventuele titel of nummer 1, 2 of 3
  foto 1
  foto 2
  foto 3

  Ik ga akkoord met de voorwaarden
  Ik ben bereid om hand en spandiensten te verrichten
  Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met het AVG beleid van Stichting Kunstroute Laarbeek

  Vul hieronder de veiligheidscode in
  captcha


  Inschrijfvoorwaarden voor “Kunstroute Laarbeek 2021”

  “Stichting Kunstroute Laarbeek” en de Laarbeekse beeldend kunstenaar komen het volgende overeen:

  De deelname aan “Kunstroute Laarbeek 2021” is pas definitief als het inschrijfformulier op de website www.kunstroutelaarbeek.nl onder de menuknop “Inschrijven” door of namens de betreffende beeldend kunstenaar volledig is ingevuld en alle gevraagde gegevens zijn verzonden en bovendien het inschrijfbedrag van €100,00 uiterlijk op de sluitingsdatum 31 januari 2021 bij de Stichting Kunstroute Laarbeek ontvangen is op banknummer: NL83RABO 01 98 23 13 50
  T.n.v. Stichting Kunstroute Laarbeek
  Bij overschrijding van de sluitingsdatum zal de inschrijving automatisch komen te vervallen.

  Hij of zij is actief kunstbeoefenaar en woont of werkt binnen de gemeente Laarbeek.
  Het te presenteren werk behelst uitsluitend authentiek eigen werk.
  Hij of zij opent op de zondagen 11 en 18 april 2021 van 11.00 tot 17.00 uur zijn of haar atelier/expositieruimte zodat bezoekers kennis kunnen nemen van zijn of haar beeldende kunstactiviteiten en die van de eventuele gastkunstenaar (niet uit Laarbeek). Indien een gastkunstenaar wel uit Laarbeek komt, dan dient hij/zij zich apart in te schrijven.
  T.b.v. de overzichtstentoonstelling van de kunstroute in het Oude Raadhuis dient iedere Laarbeekse deelnemer aan de Kunstroute tijdelijk een eigen werk ter beschikking te stellen.
  Hij of zij is bereid daar waar mogelijk hand- en spandiensten te verrichten t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van de bedoelde Kunstroute.

  Gevraagde gegevens:

  - Laarbeekse kunstenaar; naam, discipline, adres, woonplaats, website, telefoonnummer. en e-mail adres.
  - Eventuele gastkunstenaar (woonachtig buiten Laarbeek) (max twee); naam, discipline, adres, woonplaats, website, telefoonnummer. en e-mail.
  - Eén pasfoto.
  - Drie foto’s van eigen werk.
  - Een omschrijving van de werkzaamheden.

  Wij zorgen voor een voorbeeldpagina op onze website. Wij zullen de persoonlijke pagina van iedere deelnemende kunstenaar op onze website onder tabblad ‘kunstenaars’ opnemen.  De stichting behoudt zich het recht voor om ongewenste teksten en/of beeldmateriaal voor de persoonlijke kunstenaars-pagina’s niet te plaatsen.  Het door de deelnemend kunstenaar aangeleverde tekst- en beeldmateriaal zal de stichting ook gebruiken voor de overige public relations (PR) activiteiten. Door de stichting Kunstroute Laarbeek zal er voor de sluitingsdatum op een zondagmorgen een info bijeenkomst worden gepland. Een tweede bijeenkomst zal enkele weken voor de aanvang van de kunstroute worden belegd voor nadere info en ter verspreiding van alle Pr-materialen.

  De kosten van de “Kunstroute Laarbeek” zullen worden gedekt door een financiële bijdrage van de deelnemende Laarbeekse kunstenaars van € 100,00 per Laarbeekse deelnemer. Ook wordt sponsoring van het bedrijfsleven gezocht en een bijdrage van de gemeente Laarbeek gevraagd. Mocht het niet mogelijk zijn de begroting sluitend te krijgen dan zal deze naar beneden worden bijgesteld.

  De “Stichting Kunstroute Laarbeek” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel aan materialen of personen voor- , tijdens- of na dit evenement.

  Door zich via de website www.kunstroutelaarbeek.nl in te schrijven, verklaart de beeldend kunstenaar akkoord te gaan met “de inschrijfvoorwaarden” voor deelname aan de “Kunstroute Laarbeek 2021”.